سراتوس

تاریخ: 12 January 2012 ساعت: 18:11 بازدید: 1001 نویسنده: سراتوس

آهنگ فوق العاده زیبای هزارگی از طاهر خاوری

The best Hazaragi Song of All the Times...by Taher Khavariموضوعات:آهنگ ویدیوهای زیبا ,
خودم-ایران-و-قلبم-شهر-کابل خودم-ایران-و-قلبم-شهر-کابل خودم-ایران-و-قلبم-شهر-کابل خودم-ایران-و-قلبم-شهر-کابل خودم-ایران-و-قلبم-شهر-کابل امتیاز : 1437 دیدگاه(3)

تاریخ: 12 January 2012 ساعت: 18:04 بازدید: 389 نویسنده: سراتوس

اگرچه دورم از وطن سرایم 
اگرچه نمی رسد به گوشت صدایم
ترانه هایی را برایت سرایم
***
اگرچه ندیدم روی میهنم را 
گرچه که به غم بود زندگی من ما
کس ندیده غربت زنده بودنم را
نغمه های خوبت در دلم بخوانم
قدر آرامش را در وطن بدانم
در وطن بمیرم در وطن بمانم
***
هر که در هجرت مرد حسرت وطن خورد
خود مقصریم اگر تیشه ای به تن خورد
سوخته دیگه نسل ما زیر بار تحقیر
پدرم جواب بده از کیه این تقصیر
به مه اجازت بده نگو بی نصیبم
مه جویای علمم نه کار و غریبی
تو مرا تشویق کن ده مکتب بود درس بهل
بیل و کلنگ بسه پدر تو مرا د درس بهل
پدر تو را دوست دارم ببخشی حرفای مه
دل نگرانم چیه تقدیر فردای مه
دل نگرانم چیه عاقبت راه ما
عمر ما گذشت پدر کس نشنید آه ما
آه و زاری که چاره نیست ای مردم کشورم
علم و هنر پیشه کنید برادر و خواهرم
راه و رسم زندگی مان باید که تغییر کنه
کنایه ای گپا ره عاقلی تفصیر کنه

 

 موضوعات:آهنگ ویدیوهای زیبا ,
اگرچه-دورم-از-وطن-سرایم اگرچه-دورم-از-وطن-سرایم اگرچه-دورم-از-وطن-سرایم اگرچه-دورم-از-وطن-سرایم اگرچه-دورم-از-وطن-سرایم امتیاز : 904 دیدگاه(0)

تاریخ: 18 May 2011 ساعت: 10:02 بازدید: 1058 نویسنده: سراتوس

آهنگ زیبا و فوق العاده دیدنی ساخته ی شعیب منصور آهنگساز پاکستانی

این آهنگ در 9 دقیقه مدت خود تاریخ 9 قرن را با بینندگان گفت وگو می کند.

 موضوعات:آهنگ ویدیوهای زیبا ,
-آهنگ-تصویری-عشق -آهنگ-تصویری-عشق -آهنگ-تصویری-عشق -آهنگ-تصویری-عشق -آهنگ-تصویری-عشق امتیاز : 1213 دیدگاه(0)

تاریخ: 18 May 2011 ساعت: 10:56 بازدید: 324 نویسنده: سراتوس

آهنگ احمد ظاهر با سبک رایج روز

 

 موضوعات:آهنگ ویدیوهای زیبا ,
آهنگ-احمد-ظاهر-با-سبک-رایج-روز آهنگ-احمد-ظاهر-با-سبک-رایج-روز آهنگ-احمد-ظاهر-با-سبک-رایج-روز آهنگ-احمد-ظاهر-با-سبک-رایج-روز آهنگ-احمد-ظاهر-با-سبک-رایج-روز امتیاز : 605 دیدگاه(0)

تاریخ: 18 May 2011 ساعت: 10:02 بازدید: 484 نویسنده: سراتوس

آهنگ زیبا و فوق العاده دیدنی ساخته ی شعیب منصور آهنگساز پاکستانی

این آهنگ در 9 دقیقه مدت خود تاریخ 9 قرن را با بینندگان گفت وگو می کند.

 موضوعات:آهنگ ویدیوهای زیبا ,
-آهنگ-تصویری-عشق -آهنگ-تصویری-عشق -آهنگ-تصویری-عشق -آهنگ-تصویری-عشق -آهنگ-تصویری-عشق امتیاز : 863 دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|2|