سراتوس

تاریخ: 19 May 2011 ساعت: 01:34 بازدید: 531 نویسنده: سراتوس

صاحب امتیاز ویدیوها: جمهوری سکوت

 


 

قسمت 1 از 3موضوعات:مستند و مصاحبه ها ,
سخنرانی-استاد-عزیز-رویش-در-بدفورد-انگلیس سخنرانی-استاد-عزیز-رویش-در-بدفورد-انگلیس سخنرانی-استاد-عزیز-رویش-در-بدفورد-انگلیس سخنرانی-استاد-عزیز-رویش-در-بدفورد-انگلیس سخنرانی-استاد-عزیز-رویش-در-بدفورد-انگلیس امتیاز : 1110 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: 17 May 2011 ساعت: 11:48 بازدید: 431 نویسنده: سراتوس

در اینجا تصمیم داریم تا مخاطبان جمهوری سکوت را با جوان هنرمند و مستعدی آشنا نماییم که با تلفیق موسیقی فولکلور هزارگی و الکترونیک، سبک جدیدی که منحصر به خودش است را به علاقمندان عرصه موسیقی هزارگی معرفی کرده است. و او کسی نیست جز طاهر خاوری، از اهالی جمهوری سکوت که بیشتر عمرش را در دیار غربت و مهاجرت سپری کرده، اما برخلاف بسیاری از هم سن وسالانش سوژه ها مورد نظرش را در سرزمین مادریش جستجو می کند...

 

 

 

from: urozgan.org from Republic Of Silence on Vimeo.

 

ادامه ی مصاحبه از جمهوری سکوتموضوعات:مستند و مصاحبه ها ,
مصاحبه-ی-جمهوری-سکوت-با-هنرمند-نو-درخش"طاهر-خاوری"- مصاحبه-ی-جمهوری-سکوت-با-هنرمند-نو-درخش"طاهر-خاوری"- مصاحبه-ی-جمهوری-سکوت-با-هنرمند-نو-درخش"طاهر-خاوری"- مصاحبه-ی-جمهوری-سکوت-با-هنرمند-نو-درخش"طاهر-خاوری"- مصاحبه-ی-جمهوری-سکوت-با-هنرمند-نو-درخش"طاهر-خاوری"- امتیاز : 849 دیدگاه(0)

تاریخ: 19 May 2011 ساعت: 06:26 بازدید: 291 نویسنده: سراتوس

فلم برای تاریخ

 

 

فیلم برای تاریخ from Republic Of Silence on Vimeo.موضوعات:مستند و مصاحبه ها ,
فلم-برای-تاریخ فلم-برای-تاریخ فلم-برای-تاریخ فلم-برای-تاریخ فلم-برای-تاریخ امتیاز : 874 دیدگاه(0)

تاریخ: 17 May 2011 ساعت: 11:48 بازدید: 474 نویسنده: سراتوس

در اینجا تصمیم داریم تا مخاطبان جمهوری سکوت را با جوان هنرمند و مستعدی آشنا نماییم که با تلفیق موسیقی فولکلور هزارگی و الکترونیک، سبک جدیدی که منحصر به خودش است را به علاقمندان عرصه موسیقی هزارگی معرفی کرده است. و او کسی نیست جز طاهر خاوری، از اهالی جمهوری سکوت که بیشتر عمرش را در دیار غربت و مهاجرت سپری کرده، اما برخلاف بسیاری از هم سن وسالانش سوژه ها مورد نظرش را در سرزمین مادریش جستجو می کند...

 

 

 

from: urozgan.org from Republic Of Silence on Vimeo.

 

ادامه ی مصاحبه از جمهوری سکوتموضوعات:مستند و مصاحبه ها ,
مصاحبه-ی-جمهوری-سکوت-با-هنرمند-نو-درخش"طاهر-خاوری"- مصاحبه-ی-جمهوری-سکوت-با-هنرمند-نو-درخش"طاهر-خاوری"- مصاحبه-ی-جمهوری-سکوت-با-هنرمند-نو-درخش"طاهر-خاوری"- مصاحبه-ی-جمهوری-سکوت-با-هنرمند-نو-درخش"طاهر-خاوری"- مصاحبه-ی-جمهوری-سکوت-با-هنرمند-نو-درخش"طاهر-خاوری"- امتیاز : 662 دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|