سراتوس- نظرسنجی

نظرسنجی

نظر تان در مورد سایت:
هیچکدام
 تعداد آرا: 0 0 %
هر دویش خوب است.
 تعداد آرا: 3 60 %
ظاهر خوب دارد.
 تعداد آرا: 2 40 %
مطالب خوب دارد.
 تعداد آرا: 0 0 %