سراتوس- آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی

نظر تان در مورد سایت:
مطالب خوب دارد.
0 %  تعداد آرا: 0 0 %
ظاهر خوب دارد.
40 %  تعداد آرا: 2 40 %
هر دویش خوب است.
60 %  تعداد آرا: 3 60 %
هیچکدام
0 %  تعداد آرا: 0 0 %